Мэдээ, мэдээлэл

Европоос ирэх улс хоорондын авто тээврийн нөхцөл байдал

ОХУ-ын ASMAP холбоо болон уг шугамыг ажиллуулдаг тээврийн компаниудаас авсан мэдээллээр ОХУ-ын холбогдох байгууллагуудын шийдвэрийн дагуу Керчийн хоолойгоор Ro-Ro / Ro-Pax хөлөг онгоцыг нэвтрүүлэх хөдөлгөөнийг хаасан байна.

Энэхүү шийдвэрийн улмаас ачаа ачсан ачааны машинууд Карасу, Самсун чиглэлээс хөдөлж Керчийн хоолойг гатлан Оросын боомтууд руу хөдөлсөн Ro-Ro / Ro-Pax хөлөг онгоцны аялал үргэлжлэх боломжгүй болоод байна.

Гүрж-Орос болон Азербайжан-Оросын хилээр Турк, ОХУ-ын хооронд олон улсын авто тээврийг үргэлжлүүлэх боломжтой хэвээр байгаа боловч дээр дурдсан хилийн боомт дээр удаан хүлээгдэж байна. Гүрж-Оросын хил дээр болон Гүржийн нутаг дэвсгэрт зорчиж буй ачааны машинууд хилийн ачаалал ихтэй байгаагаас шалтгаалан хүлээгдсээр байна. Одоогоор Азербайжан-Оросын хил дээр 3500 гаруй ачааны машин Орос руу нэвтрэхээр хүлээж байгаа гэсэн мэдээлэл ирээд байна.

Queues at Russian border

Энэ нөхцөл байдлаас шалтгаалан ОХУ-д хүрэхийн тулд хамгийн багадаа 8-10 хоног хүлээх хугацаа уртасч магадгүй гэж үзэж байна.

Иймээс импортлогчид, тээвэрлэгчиддээ энэхүү тулгарч болзошгүй хүлээлтийн хугацааг сануулахын зэрэгцээ Ro-Ro / Ro-Pax хөлөг онгоцны үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх хүсэлтийг өөрийн агентуудаар дамжуулан холбогдох байгууллагуудад уламжилж, үүнтэй холбоотой асуудлаар ОХУ-ын ASMAP холбоотой байнгын харилцаа холбоо тогтоон ажиллаж байна.