Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Олон улсын тээвэр зуучлал

Бид дэлхийн улс орнуудад байрлах агентын өргөн сүлжээгээ ашиглан үйлчлүүлэгчиддээ авто, агаар, далай, төмөр замын бүх төрлийн тээврийн замналаар улс хоорондын болон орон нутгийн ачаа тээврийг хаалганаас хаалганд хүргэн үйлчилдэг.

Гаалийн терминал

Улаанбаатар хотын А зэрэглэлийн бүсэд байрлах өөрийн эзэмшлийн “Нэг цэгийн үйлчилгээ” бүхий “ТЭЭВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦОЛБОР”-т Гаалийн хяналтын бүс, стандартын шаардлага хангасан гаалийн баталгаат болон түр агуулах ажиллуулан тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээг үзүүлж байна.

Гаалийн зуучлал

Гаалийн бүрдүүлэлт нь гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үеэс гаалийн бичиг баримтыг, шаардлагатай тохиолдолд барааг шалгах, ногдуулсан татварыг төлсний дараа барааг олгох, эсвэл гаалийн хилээр гаргахыг зөвшөөрөх хүртэлх цогц үйл ажиллагаа юм.

Харилцагчийн сэтгэгдэл

Хамтрагч байгууллага