Чанарын бодлого

Ачааг илгээгчээс хүлээн авагчид хүргэх олон улс, улс хоорондын тээвэр зуучлалын үйлчилгээг үйл ажиллагааны найдвартай байдлыг бүрэн хангах хэмжээнд зохион байгуулж, Хэрэглэгчид “ХААЛГАНААС- ХААЛГАНД” үйлчилгээг холбогдох хууль, дүрэм, стандарт, журмын шаардлагад нийцүүлэн хүргэж, тэдэнд санаснаас илүү сэтгэл ханамжийг өгсөн, Монгол улсын тээвэр зуучлалын салбарт бодит хувь нэмрээ оруулсан, олон улсад өрсөлдөхүйц тээвэр, ложистикийн цогц үйлчилгээг үзүүлэн, салбартаа тэргүүлэх нь “Ти Ай Ложистик” ХХК-ийн чанарын бодлого болно.

Хамрах хүрээ

- Ачаа тээврийн боловсруулалтанд оролцож буй тээвэрлэгч байгууллагын ажилтнууд;
- Тээвэр зуучлалын үйлчилгээнд хамтран оролцож буй тээвэрлэгч байгууллагын ажилтнууд;
- Компаний зуучлалаар ирж буй ачаа барааг хүлээн авагч аж ахуй нэгж, иргэд;

Итгэлцэл дээр суурилсан түншлэл

Та бидэнтэй хамтран ажилласнаар бусдаас ялгарах давуу талыг олж авах болно.

Ти Ай Ложистик ХХК © 2020