INTEGRATED LOGISTICS
SOLUTIONS

Leveraging Decades of Expertise, we extend an invitation to engage in our comprehensive logistics services. Our seasoned professionals adeptly facilitate the transportation of your consignments through rail, maritime, and road networks, employing an expansive web of international agents to accommodate your specific requirements.

OUR MISSION

We are a national enterprise committed to orchestrating foreign cargo transportation with meticulous adherence to Mongolian and global legislative and quality benchmarks, delivering prompt support and intermediation tailored to your needs.

OUR DISTINCTIONS

  • A national company with investment potential
  • Our Customs Intermediation service shepherds the comprehensive customs clearance process.
  • Our company places paramount importance on higher education, skilled human resources, and effective talent management.

Products and services

Our scope encompasses both domestic and international shipment conveyance across various modalities - road, air, ocean, and rail - proficiently coordinated through our extensive network of overseas agents.

Operational within the TRANSPORT AND SERVICE COMPLEX, Zone A, Ulaanbaatar, we oversee transport, logistics, customs warehousing, and storage under one roof. Our Customs Intermediation service shepherds the comprehensive customs clearance process.

Гаалийн бүрдүүлэлт нь гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үеэс гаалийн бичиг баримтыг, шаардлагатай тохиолдолд барааг шалгах, ногдуулсан татварыг төлсний дараа барааг олгох, эсвэл гаалийн хилээр гаргахыг зөвшөөрөх хүртэлх цогц үйл ажиллагаа юм.

News

Ти Ай Ложистик ХХК-ийн “Техник Импорт” дахь Гаалийн хяналтын бүс нь Нэг Цэгийн Үйлчилгээний төвийн барилгын өргөтгөл хийж, ашиглалтанд орууллаа.

Ти Ай Ложистик ХХК-ийн Гаалийн хяналтын бүс нь 2012 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын төв цэгт байрлан, гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээ, гаалийн

Дэлгэрэнгүй »

Европоос ирэх улс хоорондын авто тээврийн нөхцөл байдал

ОХУ-ын ASMAP холбоо болон уг шугамыг ажиллуулдаг тээврийн компаниудаас авсан мэдээллээр ОХУ-ын холбогдох байгууллагуудын шийдвэрийн дагуу Керчийн хоолойгоор Ro-Ro / Ro-Pax хөлөг онгоцыг нэвтрүүлэх хөдөлгөөнийг

Дэлгэрэнгүй »

Хятадын тээвэрлэлтийн гол зангилаа хотуудад тогтоосон шинэ хөл хорио олон улсын нийлүүлэлтийг дахин саатуулж байна.

Хятадын гол боомт хотууд хөл хорионд орсноор Оргил улирлын үеэр нийлүүлэлтийн сүлжээнд дахин хүндрэл учруулж байна. Мөн Ерөнхийлөгч Ши Жинпин 3-р 5 жилдээ дахин томилогдон

Дэлгэрэнгүй »