Air freight

шууд болон транзит агаарын тээврийн үйлчилгээ

Манай байгууллага нь Олон улсын авиа компаниудаар дамжуулан шууд болон транзит агаарын тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Агаарын тээвэр нь цаг хугацааны хувьд түргэн шуурхай, ачаа алдагдах эрсдэлгүй, даатгалын зардал харьцангуй бага, үйлчилгээний түвшин өндөр тээврийн төрөл юм.

FCL (Full Container Load)

Partnership built on trust

Distinguish your business and gain advantage over your competitors by working with us.

TI Logistic Co., Ltd © 2020