Full container or truckload /FCL, FTL/

Таны тээвэрлэлтийн найдвартай түнш

Олон жилийн туршлагатай манай хамт олон харилцагч таны ачааг дэлхийн өнцөг булан бүрээс гадаад агентын өргөн сүлжээгээ ашиглан тээвэрлэлтийн бүхий л чиглэлд хүссэн хэмжээгээр далай, төмөр зам, авто зам зэрэг сувгуудаар улс хооронд тээвэрлэх чингэлгийн ачаа тээврийн үйлчилгээг санал болгож байна.

FCL (Full Container Load)

Xэмийн горимтой, тусгай нөхцөл шаарддаг ачаанд тохирсон тээвэрлэлт

Xарилцагч таны ачаа хэмийн горимтой, тусгай нөхцөл шаарддаг бол бид тухайн ачаанд тохирсон хөргүүртэй болон дулаалгатай чингэлгээр тээвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байна. Бид Европын улс орнуудаас зөвхөн таны ачааг бусад ачаатай нийлүүлэхгүйгээр битүүмжлэн цаг хугацаа алдалгүй тээвэрлэх бүтэн автo тээврийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Refrigerated container

Xэмийн горимтой, тусгай нөхцөл шаарддаг ачаанд тохирсон тээвэрлэлт

Xарилцагч таны ачаа хэмийн горимтой, тусгай нөхцөл шаарддаг бол бид тухайн ачаанд тохирсон хөргүүртэй болон дулаалгатай чингэлгээр тээвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байна. Бид Европын улс орнуудаас зөвхөн таны ачааг бусад ачаатай нийлүүлэхгүйгээр битүүмжлэн цаг хугацаа алдалгүй тээвэрлэх бүтэн автo тээврийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Full truckload

Partnership built on trust

Distinguish your business and gain advantage over your competitors by working with us.

TI Logistic Co., Ltd © 2020