Transit shipment

Улс хооронд дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт

ОХУ-ын вагон эзэмшигчидтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар төмөр замаар ОХУ-аас БНХАУ-д, БНХАУ-аас ОХУ-д болон зүүн Европын орнуудад хүрэх тээврийг амжилттай зохион байгуулж байна. Бид ОХУ, зүүн Европоос БНХАУ-д хүрэх яаралтай тээвэрлэгдэх ачааг галт тэргээр тээвэрлэж байгаагаас гадна БНХАУ-аас ОХУ, зүүн Европын орнуудад хүрэх ачааг Беларусын төмөр замын чингэлгүүд ашиглан төмөр замаар болон авто-төмөр зам хослуулан тээвэрлэж байна.

FCL (Full Container Load)

Partnership built on trust

Distinguish your business and gain advantage over your competitors by working with us.

TI Logistic Co., Ltd © 2020