Aгаарын тээвэр

шууд болон транзит агаарын тээврийн үйлчилгээ

Манай байгууллага нь Олон улсын авиа компаниудаар дамжуулан шууд болон транзит агаарын тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Агаарын тээвэр нь цаг хугацааны хувьд түргэн шуурхай, ачаа алдагдах эрсдэлгүй, даатгалын зардал харьцангуй бага, үйлчилгээний түвшин өндөр тээврийн төрөл юм.

FCL (Full Container Load)

Итгэлцэл дээр суурилсан түншлэл

Та бидэнтэй хамтран ажилласнаар бусдаас ялгарах давуу талыг олж авах болно.

Ти Ай Ложистик ХХК © 2020