Транзит тээвэр

Улс хооронд дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт

ОХУ-ын вагон эзэмшигчидтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар төмөр замаар ОХУ-аас БНХАУ-д, БНХАУ-аас ОХУ-д болон зүүн Европын орнуудад хүрэх тээврийг амжилттай зохион байгуулж байна. Бид ОХУ, зүүн Европоос БНХАУ-д хүрэх яаралтай тээвэрлэгдэх ачааг галт тэргээр тээвэрлэж байгаагаас гадна БНХАУ-аас ОХУ, зүүн Европын орнуудад хүрэх ачааг Беларусын төмөр замын чингэлгүүд ашиглан төмөр замаар болон авто-төмөр зам хослуулан тээвэрлэж байна.

FCL (Full Container Load)

Итгэлцэл дээр суурилсан түншлэл

Та бидэнтэй хамтран ажилласнаар бусдаас ялгарах давуу талыг олж авах болно.

Ти Ай Ложистик ХХК © 2020